Dzienny koszt posiłków: 10 zł

  • Śniadanie – 3,00 zł
  • Obiad – 4,50 zł
  • Podwieczorek – 2,50 zł

Opłata za pobyt

  • pobierana jest zgodnie z elektronicznym systemem ewidencji
  • pobytu dziecka w przedszkolu ,, Kinder Mobile”
  • Odpłatność za pobyt – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
  • Od godziny 7.00 – 12.00 realizujemy bezpłatną podstawę programową.

Wpłat należy dokonywać do dziesiątego roboczego dnia każdego miesiąca:
Przedszkole nr 1 w Andrychowie
nr konta: 21 8110 0000 2001 0031 2480 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRYCHOWIE

Na przelewie proszę wpisać opis:

  • Nazwisko i Imię dziecka
  • Nazwę przedszkola
  • Opłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkola