WSTĘP DEKLARACJI

Publiczne Przedszkole nr 1 w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony p1andrychow.pl

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Andrychowie
Daszyńskiego 14
34-120 Andrychów
Telefon:  33/875 23 71
E–mail: przedszkole@p1andrychow.pl

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:  16.03.2021.

DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI: 16.03.2021.

Strona p1andrychow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń (na stronie znajdują się dokumenty i załączniki w formie plików graficznych, których nie można odczytać maszynowo).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

UŁATWIENIA NA STRONIE:

Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 11.05.2021.

SKRÓTY KLAWISZOWE:

Na stronie p1andrychow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Kizner
E–mail: przedszkole@p1andrychow.pl
Telefon: 33/ 875 23 71

PROCEDURA WNIOSKOWO–SKARGOWA:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.

Budynek Publicznego Przedszkola w Andrychowie  nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku znajduje się parking z dwoma miejscami parkingowymi wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym do budynku jest  podwyższenie, wewnątrz budynku tuż za drzwiami wejściowymi znajdują się  schody.

Do sekretariatu placówki można wejść z psem asystującym.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.