Historia przedszkola nr 1 w Andrychowie

Pierwsze zapiski o naszym przedszkolu znajdują się w Kronice Przedszkola z roku 1963. Jednak historia naszej placówki rozpoczyna się o wiele wcześniej.
Zapis z kroniki mówi o roku 1947,r kiedy to założono przedszkole w budynku PNKN. Rok później przeniesiono przedszkole do znanego w Andrychowie ,,Zamku” gdzie funkcjonowało do roku szkolnego 2005/2006.

Od dnia 1 września 2006 roku przedszkole funkcjonuje w budynku Domu Katechetycznego przy ulicy Floriańskiej.

W pierwszych latach istnienia przedszkole składało się z jednego oddziału. Jednak od roku 1954 działały już cztery oddziały.

Przez wiele lat funkcjonowało jako przedszkole z pełnym wyżywieniem. Od roku 1991 istnieje jako placówka realizująca podstawę programową wychowania przedszkolnego utrzymywana w całości przez Gminę Andrychów.

Początkowo do przedszkola uczęszczały dzieci sześcioletnie objęte rocznym przygotowaniem szkolnym tzw. zerówka. Z biegiem czasu wraz z postępującym niżem demograficznym otwarto także oddziały dla dzieci młodszych.

Od dnia 1 września 2021 roku przedszkole znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Daszyńskiego 14.

Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 72 dzieci. Przedszkole jest czynne od godziny 7.00- 17.00. Bezpłatną podstawę programową realizujemy od godziny 7.00-12.00. Posiłki zapewnia kuchnia szkoły.

Przedszkole zapewnia przede wszystkim opiekę dzieciom od 4-6 lat. Wśród rodziców cieszy się dobrą opinią . Szczególnie doceniana jest atmosfera, metody pracy z dzieckiem oraz kompetencje nauczycieli.