Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w akcji  „Szkoła pamięta” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej. W jej ramach przygotowaliśmy gazetkę upamiętniającą bohatera ziemi andrychowskiej Józefa Witka, pilota z czasów II wojny światowej , odwiedziliśmy grób zasłużonego dla miasta właściciela ziemskiego i burmistrza Stefana hrabiego Bobrowskiego oraz upamiętniliśmy Żołnierzy Wyklętych.