Grupa Twórców „MY” obchodziła swój jubileusz 50-lecia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, prezentując malarstwo, rzeźbę, intarsję, fotografię i haft. Wystawa wzbudziła u dzieci wiele pozytywnych emocji i zachęciła ich również do samodzielnego malowania i rysowania.