Nasze przedszkole bierze udział w programie profilaktycznym dla dzieci pod nazwą „Poruszające Bajki o Emocjach” , który został zorganizowany przez Ośrodek  Pomocy Społecznej w Andrychowie. Program powstał w celu wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:

 • radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
 • komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć,
 • nawiązywaniu i utrzymywaniu  zdrowych relacji z równieśnikami.

Program składa się z 10 warsztatów realizowanych z jedną grupą przedszkolną i obejmuje następujące tematy:

 1. Po co są emocje?
 2. Frustracja
 3. Złość
 4. Rozczarowanie i wdzięczność
 5. Strach
 6. Smutek
 7. Wstyd
 8. Duma
 9. Zazdrość
 10. Radość

W ramach programu realizowane są bezpłatne szkolenia dla rodziców dzieci i nauczycieli.