18 listopada w naszym przedszkolu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla naszych podopiecznych: pasowanie na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności,  dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc wierszyki, piosenki, zabawy ruchowe, tańce i gra na instrumentach.