,, Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”

W. Szymborska

W ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom ”, w której już kolejny rok bierze udział  nasze przedszkole, odbywa się czytanie dzieciom  przez ich rodziców ulubionych książek. Celem akcji jest kształtowanie nawyku czytania i zrozumienia, jak wielką mądrość można odnaleźć w książce.