Nasze przedszkole zostało uhonorowane dyplomem od Ministra Edukacji Narodowej za udział w akcji „Szkoła Pamięta”.