Historia Przedszkola nr 1 w Andrychowie

Pierwsze zapiski o naszym przedszkolu znajdują się w Kronice Przedszkola z roku 1963. Jednak historia naszej placówki rozpoczyna się o wiele wcześniej.
Zapis z kroniki mówi o roku 1947, kiedy to założono przedszkole w budynku PNKN. Rok później przeniesiono przedszkole do znanego w Andrychowie ,,Zamku” gdzie funkcjonowało do roku szkolnego 2006.

Od dnia 1 września 2006 roku przedszkole funkcjonuje w budynku Domu Katechetycznego przy ulicy Floriańskiej.

W pierwszych latach istnienia przedszkole składało się z jednego oddziału. Jednak od roku 1954 działały już cztery oddziały.

Przez wiele lat funkcjonowało jako przedszkole z pełnym wyżywieniem. Od roku 1991 istnieje jako placówka realizująca podstawę programową wychowania przedszkolnego utrzymywana w całości przez Gminę Andrychów.

Początkowo do przedszkola uczęszczały dzieci sześcioletnie objęte rocznym przygotowaniem szkolnym tzw. zerówka. Z biegiem czasu wraz z postępującym niżem demograficznym otwarto także oddziały dla dzieci młodszych.

31 sierpnia 2021 roku skończyła się umowa na wynajem budynku przy ulicy Floriańskiej. Organ prowadzący przedszkole zaproponował  przeniesienie przedszkola do budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Wakacje 2021 roku to czas remontu i przeprowadzki do nowego lokum.

Od 1 września 2021 roku przedszkole funkcjonuje w trzeciej już lokalizacji pod adresem, przy ulicy Daszyńskiego 14.

Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 74 dzieci, a przedszkole pracuje od godziny 7.00-17.00. Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest od godziny 7.00-12.00. Wyżywienie zapewnia stołówka szkolna.

Przedszkole cieszy się wśród rodziców dobrą opinią . Szczególne doceniana jest atmosfera, metody pracy z dzieckiem oraz kompetencje nauczycieli.