UWAGA RODZICE!

Od dnia 19 stycznia zmianie ulega opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( tzw. opłata za pobyt)

Rodzice wnoszą opłatę miesięczną zgodnie z Uchwałą Nr LIII-415-22 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2022r. r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłata nie dotyczy dzieci 6 letnich