Jedzie, jedzie święty z nieba.

Oto jest wśród nas.

Witaj święty Mikołaju.

Witaj, witaj nam.