Nasze przedszkole co roku bierze udział w organizowanym przez firmę Maspex ogólnopolskim edukacyjnym programie Kubusiowi Przyjaciele Natury, który ma na celu przybliżanie zagadnień ekologicznych. Ma on zachęcać najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczyć szacunku dla przyrody, ale także kształcić dobre nawyki w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.