Nasze Przedszkole bierze udział w Programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.  To największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli i szkół.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.