Zabawa poprzez kodowanie  wprowadza dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Przedszkolaki podczas zajęć uczyły się współpracy, planowania i samodzielnego tworzenia różnych kodów.